Survey

Hvor samkjørte er vi om forholdet?

Kartlegge i hvilken grad et par er samkjørte om deres motivasjon for forholdet og hvordan praktisere det.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Parfungering