Survey

Hvor god oversikt har jeg over teamet mitt?

Som leder har du ansvar for å identifisere, koordinere og formidle forventninger til teamets ferdigheter, adferd og prioriteringer. Bruk denne undersøkelsen til å identifisere om og hvor du som leder har et forbedringspotensiale innen oversikt og kontroll på eget team.

Denne underrsøkelsen er også tilgjengelig i en engelsk versjon.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering , Organisasjonsfungering , Ledergruppefungering