Survey

Hvor godt mestrer jeg grunnleggende lederadferd?

Egenevaluere i hvilken grad jeg mestrer ferdighetene en leder trenger for å være velfungerende og effektiv.

Denne undersøkelsen er også tilgjengelig på engelsk.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering