Survey

Hvor godt forstår jeg målene våre?

Målklarhet er i hvilken grad ansatte har en klar forståelse av organisasjonens overordnede mål, målene til individuelle team og de individuelle utviklingsmålene til teammedlemmene.

Målklarhet svarer på spørsmålet: "Hva bør vi fokusere på og når bør vi fokusere på det?"

Målklarhet er en av de tre pilarene i organisasjonsklarhet.

Denne undersøkelsen er også tilgjengelig på engelsk.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering , Organisasjonsfungering , Ansattfungering , Ledergruppefungering , Teamfungering