Survey

Hvor psykologisk trygt er teamet mitt?

Forstå bedre i grad et team-medlem opplever psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet er troen på at du ikke vil bli straffet eller ydmyket for å snakke med ideer, spørsmål, bekymringer eller feil.

Spørsmålene i denne undersøkelsen er basert på arbeidet til organisasjonsadferdsforsker Amy Edmondson som var den første til å beskrive konseptet psykologisk trygghet.

Denne undersøkelsen er også tilgjengelig på engelsk.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering , Organisasjonsfungering , Ansattfungering , Ledergruppefungering