Survey

Hvor samkjørte er vi?

Teamsamkjøring oppnås når team og team-medlemmer jobber mot den samme visjonen, forstår de samme målene på samme måte og ser hvordan deres bidrag henger sammen med et bredere organisatorisk formål.

I følge Gallup, når team er samkjørt og engasjert, drar organisasjoner nytte av økt produktivitet, forbedret kommunikasjon, høyere medarbeiderengasjement og retention, raskere beslutningstaking og økt evne til å reagere på eksterne krefter.

Denne undersøkelsen er også tilgjengelig på engelsk.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering , Organisasjonsfungering , Ansattfungering , Ledergruppefungering , Teamfungering