Survey

Hvor flinke er vi til å bo sammen?

Skape bevissthet rundt hva et velfungerende bofellesskap ser ut som. Kartlegge frustrasjon og forbedringspotensiale.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering