Survey

Hvor godt passer ledercoaching for meg?

Forsikre at en leder har et tilstrekkelig behov, motivasjon, lyst og den rette innstilling til å få utbytte av ledercoaching.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Coaching