Survey

Hvor fungeringsbevisst er teamet vårt?

Kartlegge hvor bevisste og metodiske folk er i sitt arbeid med fungering.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Organisasjonsfungering , Teamfungering