Survey

Hvor godt mestrer jeg prosessene som bidrar til velfungering?

Kartlegge egen bevissthet og evne til å bidra positivt til en fungeringskultur.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering

Questions contained in this survey:

Expand all

Delegering

Fokus

Utvikling

Opplæring

Fasilitering

Støtte

Samkjøring

Tilbakemelding

Evaluering

Instruerbarhet

Gjennomsiktighet

Ansvarliggjøring