Survey

Hvor tilstede opplever jeg denne personen?

Etablere og opprettholde en dyp og meningsfull relasjon med et annet menneske. Bygge tillit, styrke følelsesmessig tilknytning og skape minner sammen. Føle seg trygg på hverandre. Forbedre kommunikasjon og forståelse mellom partene.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering , Relasjonsutvikling , Parfungering , Familiefungering