Survey

Hvor god oppdragelse fikk jeg?

Bli en bedre forelder gjennom å reflektere over hvor god oppdragelse en selv har hatt.

Denne undersøkelsen bør ses i sammenheng med undersøkelsen Hvor god oppvekst hadde jeg?

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering

Questions contained in this survey:

Expand all

Fysisk

Kognitivt

Emosjonelt

Sosialt

Relasjonelt

Selvstendighet

Growth mindset

Mental helse

Tilbakemeldinger

Selvinnsikt

Egenkjærlighet

Livskvalitet

Livsmestring

Livsutnyttelse

Livsdesign

Rolleforståelse