Survey

Hvor god oppvekst hadde jeg?

Bli en bedre forelder gjennom å reflektere over hvor god oppvekst en selv har hatt.

Denne undersøkelsen bør ses i sammenheng med undersøkelsen Hvor god oppdragelse fikk jeg?

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering