Survey

Hvor lite lyst har jeg til å jobbe med strukturutvikling?

Bedre forstå årsakene når noen virker motvillige til å bidra til eller prioritere strukturutvikling. Hjelpe den som svarer på undersøkelsen å bedre forstå hva som ligger til grunn for deres eventuelle strukturaversjon.

Test yourself Copy to your organization

Questions contained in this survey:

Expand all

Eierskap

Timing

Dynamikk

Kulturpåvirkning

Ansattopplevelse

Samkjøring

Motivasjon

Gevinstintuisjon

Operasjonalisering

Problemanalyse

Beslutningstagning

Beste praksis

Kompetanse

Kvalitet

Prioritering

Personlighet

Ansatteierskap