Survey

Hva hindrer meg i å oppsøke hjelp med organisasjonsutvikling

Bedre forstå omstendighetene, prioriteringene, bekymringene, meningene og personlighetstrekkene til en leder som ikke oppsøker hjelp med organisasjonsutvikling.

Test yourself Copy to your organization