Survey

Hvor balanserte er vi i vår hensyntagelse av hverandre?

Mennesker har forskjellige ønsker, forventninger og kapasitet som resulterer i at to mennesker i et parforhold kan ha behov som ikke alltid er i synk. Denne undersøkelsen forsøker å kartlegge i hvilken grad den enkelte mener de bidrar til en balansert hensyntagelse av hverandre innenfor de forskjellige behovsdimensjonene av parforholdet.
Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Parfungering