Survey

Hvor god er jeg til å delegere?

Skape bevissthet om hva god delegering ser ut som. Kartlegge hvor flinke noen er til å delegere.

Test yourself Copy to your organization

Questions contained in this survey:

Expand all

Mindset

Prioritering

Metode

Identifisering

Omfang

Motivasjon

Formål

Hyppighet

Ferdigheter

Prosess

Verktøy

Risiko

Kvalitet

Fallgruver

Kandidatidentifisering

Overføring

Innsjekk

Innsiktstyring

Evaluering