Survey

Hvor intellektuelt ensom er jeg?

Kartlegge i hvilken grad og eventuelt hvordan noen er intellektuelt ensomme.

Test yourself Copy to your organization

Questions contained in this survey:

Expand all

Kognitiv kapasitet

Holistisk tenkning

Organisert tenkning

Intellektuell appetitt

Intellektuell åpenhet

Kunnskap

Livsklarhet

Refleksjon

Kognitiv overlapp

Vurderende tenkning

Kognitiv prioritering

Intellektuell avvisning