Survey

Hvor god er forelderopplevelsen min?

Kartlegge hvordan jeg opplever det å være forelder (hvor god forelderopplevelse jeg har).

Test yourself Copy to your organization

Questions contained in this survey:

Expand all

Konflikthåndtering

Etterlevelse

Husholdningsbidrag

Holdninger

Samvær

Institusjoner

Selvpleie

Mestring