Survey

Hvor god er lederopplevelsen min?

Kartlegge hvor positiv opplevelse har jeg av å praktisere lederrollen.

Test yourself Copy to your organization

Questions contained in this survey:

Expand all

Ansattrelasjon

Overblikk

Kommunikasjon og samkjøring

Adferd

Prestasjon

Rammebetingelser og tilrettelegging

Belastning og arbeidsoppgaver

Anerkjennelse

Mestring