Survey

Hvordan går butikken?

Hjelpe en småbedriftsleder å reflektere over hvor bra det går med bedriften og deres ledelse av den.

Test yourself Copy to your organization

Questions contained in this survey:

Expand all

Lønnsomhet

Ordretilgang

Kvalitet

Kontroll

Ansattadferd

Arbeidsbelastning

Mental belastning

Ledelseskapasitet

Strategi

Vekst