Survey

Hvor tilbøyelig er jeg til å forvente at en ansatt skal bruke et system?

Kartlegge hvor motivert og kapabel en leder er til å forvente og holde an ansatt ansvarlig til å bruke et system.

Test yourself Copy to your organization

Questions contained in this survey:

Expand all

Organisasjonsverdi

Investeringsvilje

Fremtidsbehov

Strategisk fit

Kulturell fit

Ansatt fit

Ansattverdsettelse

Bruksfriksjon

Endringsledelse

Riktig bruk

Lederselvtillit

Ansattopplevelse