Survey

Hvor skalerbart og proaktivt jobber vi?

Kartlegge hvor godt rigget vi er for å skalere opp organisasjonen.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Organisasjonsfungering , Ledergruppefungering

Questions contained in this survey:

Expand all

Fjernarbeid og bussfaktor

Fokus og trivsel

Kvalitet og kontroll

Vekst

Planmessighet

Samkjørt

Forbedring

Usikkerhet