Survey

Hva synes jeg om oppveksten og oppdragelsen jeg får?

  • Skape økt bevissthet om hva som konstituerer en god oppdragelse hos både voksen og barn.
  • Forsikre at barnet føler seg hørt og hensyntatt.
  • Ha mulighet til å handle på/justere kurs for oppdragelsen. 
  • Unngå å få karakterkortet for oppvekst/oppdragelse først når barnet er vokst opp.
Test yourself Copy to your organization