Survey

Hvor samsnakket er vi om barnas oppdragelse?

Kartlegge, identifisere avvik i og jobbe mot samsnakkethet rundt barnas oppdragelse.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering

Questions contained in this survey:

Expand all

Frihet/selvstendighet

Adferd

Verdier

Ansvar

Vaner

Menneskesyn

Kompetanse

Oppdragelse/oppvekst

Økonomi

Konsekvenser

Helse

Utvikling

Verdsettelse

Livskvalitet