Anatomy

✋ Inhibatorer

Få klarhet i hva som begrenser meg, holder meg tilbake eller sender meg løpende i motsatt retning. Forstå hvor jeg har potensiale for å utvikle meg.

Copy to your organization

😨 Frykter 5 1

Ting jeg er redd for eller forsøker å unngå.

Ting jeg forsøker å unngå at går galt (eks. mislykkes i karrieren, havne i økonomisk uføre, bli såret i et forhold, etc).

Ting jeg føler truer den jeg vil være, det jeg vil få til eller hvordan jeg ønsker å ha det (eks. miste jobben pga teknologisk utvikling eller automasjon, ikke passe inn i samfunnet, etc).

Ting jeg forsøker å unngå å forholde meg til (eks. vanskelig samtaler, stille meg selv kritiske spørsmål, ta viktige beslutninger, etc).

Ting jeg forhindrer meg selv fra å tenke, føle eller gjøre (eks. forfølge lidenskaper og drømmer, uttrykke følelser åpent, ta initiativ til sosiale situasjoner, etc).

Ting jeg har en irrasjonell eller overdreven frykt for (eks frykt for høyder, edderkopper, å fly, å snakke i offentligheten, etc).

😩 Utfordringer 3

Ting jeg sliter med.

Ting jeg synes er vanskelig å gjøre.

Følelser jeg opplever det utfordrende å kjenne på.

Ting jeg knytter ubehag eller diskomfort til.

💙 Relasjonelt 3

Relasjonelle faktorer som holder meg tilbake.

Ting som hindrer meg i å ta initiativ og etablere kontakt med andre.

Ting som hindrer meg i å utvikle dype og nære relasjoner til andre mennesker.

Ting som hindrer meg i å utvikle en dyp og kjærlig relasjon til meg selv.

🏃🏾 Adferd 4

Faktorer ved min oppførsel som holder meg tilbake.

Ting jeg gjør som ikke er bra for meg.

Adferd jeg tror jeg ville være fordelaktig for meg om jeg lyktes å praktisere mer eller oftere (eks. mot, takknemlighet, anerkjennelse, egenomsorg, etc).

Ting jeg ikke klarer å takke nei til eller som jeg går ut av min vei for å få tak i.

Hinderprofilene jeg identifiserer meg med.

🌎 Miljø 3

Faktorer ved omgivelsene mine som holder meg tilbake.

Situasjoner jeg forsøker å unngå.

Andres forventninger til meg som jeg bruker som forklaring på hvorfor jeg ikke kan leve det livet jeg ønsker å leve.

Ting jeg er redd for eller ikke ønsker å bli oppfattet som.

🧠 Mentalt 8

Ting i hodet som holder meg tilbake.

Tilbakevendende negative tanker, bekymringer og kontraproduktive tankemønstre knyttet til f.eks. selvbilde, kropp, mestringsopplevelse, økonomi, sosiale reaksjoner, dårlige valg, etc.

Ting jeg er usikker på, ikke skjønner eller ikke har klart for meg som hindrer meg i å ta neste steg eller endre kurs.

Ting jeg ville gjort hvis tid, penger, forpliktelser, sosiale implikasjoner og mestring ikke var en faktor.

Ting jeg har et komplisert forhold til.

Negative tolkning eller holdning til meg selv og omgivelsene mine. Eks. fixed mindset, victim mindset, negativ ekstern fortolkningsstil, etc.

Ting jeg har blindsoner for, glemmer lett, er feilkalibrert på eller mangler god intuisjon på.

Ting som påvirker hvordan jeg forstår, forholder meg til og praktiserer selvutvikling.

Overbevisninger jeg har om meg selv eller verden som begrenser mitt potensiale.

🤯 Distraksjoner 4

Ting som setter meg ut eller vipper meg av pinnen.

Ting som gjør meg stresset, engstelig, urolig eller ufokusert.

Situasjoner som utløser en uforholdsmessig sterk følelsesmessig eller adferdsmessig respons i meg.

Situasjoner som får hodet mitt til å slutte å virke eller hindrer meg å se ting klart.

Ting som hindrer meg å tenke, handle og fungere effektivt i hverdagen.