Anatomy

Støtteforutsetning

Forstå hva som trengs for å kunne støtte noen effektivt. Unngå å bli avvist eller avskrevet som et resultat av å støtte noen uinvitert, prematurt eller ikke i tråd med deres forventninger.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🌎 Situasjonsklarhet

Forståelse for situasjonen de befinner seg i.

👀 Perspektivklarhet

Forståelse for hvordan de opplever, tenker om og navigerer i situasjonen.

🤩 Suksessklarhet

Forståelse for hva de mener det å lykkes ser ut som.

🤗 Støtteklarhet

Forståelse for slags type støtte de ønsker/har utbytte av/savner/setter pris på/trenger.

🤨 Tillit

En opplevelse av at man har rett insentiver, innsikt, evner og agenda til å tilby relevant og unbiased støtte.

🙅‍♂️ Tillatelse

Tillatelse til å uttale seg, mene og utfordre noen innenfor en konkret del av tilværelsen.