Anatomy

ūüėį Entrepren√łruro

Identifisere og bli mer bevisst de forskjellige kildene til uro og bekymring som entrepren√łr. Reflektere over hva man kan gj√łre for √• redusere virkningen og/eller opplevelsen av uro slik at man kan ha det bedre og tenke klarere.

Copy to your organization

Likviditet

Uro knyttet til å ikke ha nok penger til å betjene faste kostnader.

Oppdragsmengde

Uro knyttet til √• ha for mye eller lite √• gj√łre.

Kapasitetsmengde

Uro knyttet til å ha for lite eller for mye av en type kapasitet.

Risiko

Uro knyttet til at noe skal gå i stykker, slutte å fungere eller forårsake varige skader og men.

Kundeopplevelse

Uro knyttet til √• ikke klare √• m√łte kundens forventninger til omfang, kvalitet eller budsjett.

Ansattopplevelse

Uro knyttet til murring, misn√łye, frustrasjon eller konflikt med de ansatte.

Markedutsikter

Uro knyttet til volatile eller usikre fremtidsutsikter i markedet.

Gå-til-markedet innsats

Uro knyttet til å ikke investere nok tid og innsats i det å gå til markedet.

Gå-til-markedet effektivitet

Uro knyttet til å ikke bruke tiden på å gå til markedet godt/smart/effektivt nok.

Strategi

Uro knyttet til å mangle et tydelig bilde av hvor vi vil, hvem vi vil være og hvordan vi skal komme oss dit.