Anatomy

🏢 Arbeidsplass

Forstå en arbeidsplass fra et fugleperspektiv. Unngå å forplikte seg til en en arbeidsplass som harmonerer dårlig med ens egne preferanser og behov.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Holistisk karriereplanlegging

⛰️ Strategi

Hvor har bedriften tenkt seg og hvordan har man tenkt å komme seg dit? Se eksempler på komponenter av strategi.

👏 Kultur

Hva kjennetegner det som belønnes, berømmes og tillates på arbeidsplassen? Se eksempler.

👔 Ledelse

Hvem leder bedriften/meg og hvordan tilnærmer de seg ledergjerningen? Se eksempler på ledelsesfilosofi.

💪 Bidragsmuligheter

Hvilke muligheter finnes til å bidra og hva forventes av menneskene som tilbys disse bidragsmulighetene?

🤩 Kompensasjon

Hva slags kompensasjon, fleksibilitet, belønning og muligheter tilbys de som bidrar?