Anatomy

🧘 Indre tilstand

Bli mer bevisst og kapabel til å formidle hva som foregår på innsiden av deg. Unngå å ture frem, blind for egen indre tilstand, med de langvarige mentale helsekonsekvensene det kan få.

Copy to your organization

Humør

Hva slags humør er jeg i?

Tanker

Hva opptar tankene mine?

Følelser 1

Hvilke følelser kjenner jeg på?

Energi 1

Hvordan føler jeg meg og hvor mye overskudd har jeg?

Validering

I hvilken grad føler jeg meg sett, hørt og forstått?

Vansker

Hva sliter jeg med eller kvier meg for å gjøre?

Innstilling

Hva slags innstilling har jeg til det som skal skje?