Anatomy

đŸ€— Selvinteraksjon

FÄ et bedre overblikk over hvordan jeg forholder meg til meg selv og hvilke konsekvenser det har for mÄten jeg lever livet mitt pÄ.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

đŸ§˜â€â™€ïž Selvopplevelse 3

Hvordan jeg tenker, fĂžler, oppfatter og relaterer meg til meg selv.

Hvordan jeg tenker om meg selv.

Opplevelsen av egne beliefs, verdier, personlighetstrekk og evner.

Opplevelsen av egenverdi som formet av prestasjoner, relasjoner og personlige opplevelser.

FĂžlelse av egenverdi eller selvverd som ikke nĂždvendigvis er knyttet til spesifikke prestasjoner.

VÄr oppfatning og mentale bilde av oss selv, inkludert vÄre fysiske egenskaper, personlighetstrekk, styrker, svakheter og vÄr rolle i sosiale sammenhenger.

Troen pÄ egen evne til Ä lykkes i spesifikke oppgaver og situasjoner formet av prestasjoner, relasjoner og personlige opplevelser.

Den subjektive opplevelsen av Ă„ opprettholde en kontinuerlig og sammenhengende identitet over tid. FĂžlelsen av Ă„ forbli den samme personen gjennom ulike tider, opplevelser og endringer i livet.

Hva slags relasjon jeg har til meg selv.

Dyp og betingelseslĂžs kjĂŠrlighet for en selv.

Opplevelse av verdighet basert pÄ ens iboende verdi som menneske.

Evnen til Ă„ aksepere en selv slik man er, "quirks and all", uten dĂžmming eller kritikk.

Hedre egne beliefs og Þnsker and ikke gÄ pÄ akkord med egen velvÊre for andres skyld.

Hvordan jeg opplever meg selv relativt i forhold til mine omgivelser.

Innsats brukt pÄ Ä presentere deg selv pÄ en spesiell mÄte til andre, ofte i sammenheng med sosiale normer eller forventninger.

Evnen til Ä knytte kontakt til noe stÞrre enn deg selv, slik som et stÞrre miljÞ, et hÞyere formÄl eller en opplevelse av spiritualitet.

Evnen til Ä gjenkjenne og forstÄ egne tanker, fÞlelser og adferd, og hvordan de kan oppfattes av andre.

đŸ€” SelvforstĂ„else 5

ForstÄelsen for hvordan jeg selv fungerer, opererer og passer inn.

LÊre hvem man virkelig er, uavhengig av ytre pÄvirkninger eller forventninger fra samfunnet.

Utforske, oppdage og fastsette ens egen unike identitet. Utvikle en forstÄelse av hvem man er, inkludert ens verdier, overbevisninger, interesser, og mÄl, samt Ä forstÄ sin plass i verden.

Evnen til Ä vÊre bevisst pÄ og forstÄ dine egne tanker, fÞlelser, motivasjoner, atferd og deres effekt pÄ bÄde deg selv og andre.

Selvkunnskap er en persons evne til Ă„ kjenne seg selv, Ă„ oppdage styrker, kvaliteter, mangler og egne egenskaper.

💙 Selvbehandling 13

Hvordan jeg behandler, tar vare pÄ og oppfÞrer meg ovenfor meg selv.

Prasksis knyttet til Ä ta vare pÄ fysisk, mental, og emosjonell helse og velvÊre. Bevisst aktivitet som krever at man tar seg tid til Ä forstÄ og ivareta sine egne behov.

Prosessen med Ă„ definere og opprettholde personlige grenser for Ă„ beskytte ens fysiske, emosjonelle, og mentale velvĂŠre.

Ta et aktivt ansvar for egen emosjonell og psykologisk velvÊre, pÄ en mÄte som ligner pÄ hvordan en omsorgsfull og ansvarlig forelder ville ta vare pÄ et barn.

Tendensen til Ă„ avvise seg selv, sin egen identitet eller sine egne fĂžlelser, ofte som et forsvarsmekanisme for Ă„ beskytte seg selv mot smerte eller ubehagelige fĂžlelser.

Selvhevdelse handler om Ä stÄ opp for deg selv, sette grenser og uttrykke deg selv pÄ en mÄte som fremmer sunne relasjoner og samarbeid.

Aktiv inkludering av en selv i ulike aktiviteter, grupper eller prosesser.

Ivareta egen kropp, energinivÄ og behov. UnngÄ Ä gÄ tom for batteri.

Viljen, evnen og motet til Ă„ praktisere det som gjĂžr deg til deg.

Evne, vilje og komfort med Ă„ prioritere og sette seg selv fĂžrst.

Finne og realisere ens livsoppgave.

Den interne samtalen eller tankene vi har med oss selv.

Tillatelse til Ă„ vĂŠre den du er, uten Ă„ fĂžle skam eller skyld.

Hjelpe deg selv fĂžrst slik at du blir du en bedre person for de rundt deg.

👔 Selvledelse 10

Hvordan jeg hÄndterer, veileder, stÞtter og utvikler meg selv.

De mentale holdningene eller innstillingene et individ har som preger deres mÄte Ä tenke og tolke verden pÄ.

Evnen til Ä motstÄ og komme seg gjennom psykologisk stress, utfordringer, kriser eller traumer.

De spesifikke metodene eller teknikkene som individer bruker for Ä hÄndtere stress og utfordrende situasjoner.

Evnen og villigheten til Ă„ akseptere og tilpasse seg endringer i omgivelsene, situasjoner, eller i eget liv. 

En persons evne til Ă„ utfĂžre kognitive oppgaver og prosessere informasjon. 

Prosessen med Ä takle og hÄndtere en uventet eller vanskelig situasjon eller hendelse som har skapt, eller har potensial til Ä skape, betydelig uro, skade, eller stress.

Evnen til Ä tilpasse seg og reagere effektivt pÄ ulike situasjoner, utfordringer og fÞlelser. Det innebÊrer Ä kunne hÄndtere og tilpasse seg endringer, regulere fÞlelser, opprettholde fokus og takle stress.

Evnen og Þnsket om Ä vÊre uavhengig i tanke og handling, Ä ta egne beslutninger og handle pÄ dem uten overdreven avhengighet av andre.

Viljen, evnen og komforten med Ă„ oppsĂžke og motta hjelp fra andre.

Evnen til Ä justere seg til nye forhold, endringer eller utfordringer pÄ en effektiv og konstruktiv mÄte.

Evnen og viljen til Ă„ ta ansvar for egne handlinger, beslutninger, og deres konsekvenser. 

Retten og evnen til Ä styre sitt eget liv og ta beslutninger basert pÄ egne preferanser, interesser og verdier.

En persons evne til Ä effektivt styre og regulere sin egen atferd, fÞlelser, tanker og ressurser for Ä oppnÄ personlige og profesjonelle mÄl.

Evnen til Ä regulere og kontrollere egne impulser, fÞlelser, og atferd for Ä oppnÄ langsiktige mÄl.

Evnen til Ä initiere, vedlikeholde, og drive egen innsats og handlinger mot Ä oppnÄ personlige mÄl eller utfÞre oppgaver, uavhengig av eksterne belÞnninger eller pÄtrykk.

Styring og justering av egne fÞlelser, atferd og tanker pÄ en mÄte som er passende til situasjonen og hjelper en med Ä nÄ personlige mÄl.

Evnen til Ă„ gi seg selv den nĂždvendige oppmuntring, trĂžst, og stĂžtte, spesielt i utfordrende eller vanskelige tider.

Den kontinuerlige prosessen med Ă„ forbedre seg selv i forskjellige aspekter av eget liv.