Anatomy

Klarhetsdomener

Et klarhetsdomene er et område som vi ønsker å få et overblikk over, forstå og navigere i slik at vi kan kommunisere mer effektivt, utnytte ressurser bedre, bli mer samsnakket og ta bedre valg. Du kan tenke på klarhetsdomener som terrenget vi forsøker å se klart.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🧘‍♀️ Individ 5

Klarhet i hvem jeg er og hva jeg vil.

Klarhet i hvem, hva og hvordan jeg er.

Klarhet i hva som foregår inne i meg.

Klarhet i hvem og hva jeg vil ha rundt meg.

Klarhet i hva jeg ønsker å jobbe med.

Klarhet i hva jeg ønsker å vie livet mitt til.

🏭 Organisasjon 3

Klarhet i hvordan vi er ment å skape verdi.

Klarhet i hva som forventes av en rolleinnehaver.

Klarhet i hva som forventes av et team.

Klarhet i hvem vi skaper verdi for og hva som oppleves verdifullt for dem.

🤝 Samarbeid 3

Klarhet i hvordan vi skal få til ting sammen.

Klarhet i hvordan vi ønsker å bidra.

Klarhet i hva som er forventet og akseptert adferd.

Klarhet i hvordan organisasjonen ledes.

📍 Situasjon 4

Klarhet i hva som foregår.

Klarhet i hva oppdragsgiver forventer av et oppdrag.

Klarhet i hva som forventes av meg og mitt bidrag.

Klarhet i hva som har prioritet akkurat nå.

Klarhet i hva som holder oss tilbake. (eks problemer, usikkerheter, konflikter, beslutninger, etc).

↔ Tilnærming 3

Klarhet i hva som styrer våre veivalg.

Klarhet i hvordan vi forstår det å lykkes.

Klarhet i hvor vi har tenkt oss.

Klarhet i hvordan vi skal gå frem (eksempelvis prosess, metodikk, teknikk, teknologi, verktøy, etc).