Selvopplevelse
Category

Tro på seg selv

Bli trygg på evnen til å vokse, gjøre gode vurderinger og ta riktige valg.

Skillsets

Tro godt om seg selv

Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv

Være stolt av seg selv

Egenkjærlighet Lykke Selvfølelse Tro på seg selv

Være trygg på seg selv

Mental helse Foundational skills Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv Mental robusthet Lykke Selvbilde

Respektere seg selv

Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv

Growth mindset (vekstmentalitet)

Mindset Selvutvikling Ledelse Jobb/studier Foundational skills Læring Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap

Ikke ta/fordele skyld (klandre)

Avlæring Selvfølelse Foundational skills Forholde seg til folk Ledelse Tro på seg selv Godhet Selvregulering Negativ tenkning

Ta beslutninger

Ledelse Beslutningstagning Foundational skills Tro på seg selv

Kritisk tenkning

Soft skills Tenkning Beslutningstagning Tro på seg selv Foundational skills Læring

Prøve og feile

Læring Selvutvikling Tro på seg selv Kreativitet Innovere Usikkerhet Prestere Selvrealisering Suksess

Warrior mindset

Mindset Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap