Selvledelse
Category

Selvkontroll

Evnen til å kontrollere adferd for å unngå fristelser, nå langsiktige mål, utsette tilfredsstillelse og motstå uønsket adferd og trang.

Selvkontroll foregår hovedsaklig i hjernens prefrontale cortex, hjernens senter for planlegging, problemløsning og beslutningstagning. Mengden nerveforbindelser i den prefrontale cortexen gjør folk i stand til å planlegge, vurdere alternative handlinger, og ideelt sett unngå å gjøre ting de senere vil angre på, i stedet for umiddelbart å reagere på impulser når de oppstår.

Skillsets

Selvdisiplin

Livsmestring Prestere Fokusere Adferdsendring Motivasjon Handlekraft Selvkontroll

Viljestyrke

Adferdsendring Prestere Motivasjon Handlekraft Selvkontroll

Avhengighet Fokusere Selvkontroll

Unngå å utsette ting (prokrastinering)

Fokusere Ledelse Arbeid Livskontroll Prestere Selvkontroll Handlekraft Tillit

Profiles