Organisere
Category

Holde orden

Skillsets

Holde det ryddig

Husholdning Bo sammen Holde orden

Organisere seg selv

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Være à jour

Finne tid Holde orden

Strukturere

Organisere Holde orden Fokusere Sette ting i system Arbeid