Forholde seg til folk
Category

Kommunikasjon

Utveksle informasjon på en effektiv måte.

Sub categories of this category:

Expand all

Adversarial kommunikasjon 8

Kommunikasjon som fokuserer på motparten som en motspiller og har som formål å overvinne.

Videreformidle ufordelaktig informasjon om en annen part.

Se lite hyggelige ting til andre.

Gjenta hva andre har sagt med det formål å gjøre narr eller såre.

Kommunikasjon rundt en uenighet med det formål å fremme eget perspektiv.

Skillsets

Forventningsstyring

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Lytte

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Konfliktløsning/-mekling

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Bo sammen Ledelse Konflikthåndtering

Samkjøre mennesker

Soft skills Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Ledelse Parforhold Tillit

Stille gode spørsmål

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Påvirke og overbevise

Kommunikasjon Samkjøring Adferdsendring Overbevise Ledelse

Være tydelig

Kommunikasjon Ledelse Samkjøring Formidling

Forstå noe dypt

Forståelse Kommunikasjon Formidling Tenkning Bevissthet Overbevise Adferdsendring Sinnsro Læring

Kommunisere problemorientert

Samkjøring Problemløsning Kommunikasjon Formidling

Kommunisere klart

Kommunikasjon Samkjøring Formidling

Klarhet

Bevissthet Forståelse Kommunikasjon Formidling Selvforståelse Tenkning Adferdsendring Sinnsro

Health checks

Responsibilities