Category

Relasjoner

Forstå, hensynta og utvikle meningsfylte relasjoner til andre mennesker.

Sub categories of this category:

Expand all

Forholde seg til folk 13

Fungere bedre i dialog, samarbeid og relasjon med andre mennesker.

"What would Jesus do?"

Utveksle informasjon på en effektiv måte.

Kommunikasjon som fokuserer på motparten som en motspiller og har som formål å overvinne.

Videreformidle ufordelaktig informasjon om en annen part.

Se lite hyggelige ting til andre.

Gjenta hva andre har sagt med det formål å gjøre narr eller såre.

Kommunikasjon rundt en uenighet med det formål å fremme eget perspektiv.

Få ting gjort raskere og med mindre friksjon. Økt handlingfrihet.

“Det er tre ting som er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Dersom en hersker er i ferd med å miste noen av disse, bør han først gi opp våpnene og maten. Tilliten bør han vokte til siste slutt, for uten tillit bryter alt sammen”. - Confusius

Parforhold 3

Et parforhold er en romantisk og intim relasjon mellom to mennesker som er engasjert i en gjensidig følelsesmessig, fysisk og ofte seksuell forbindelse. Det er en form for partnerskap der to personer velger å være sammen og etablere en dedikert og eksklusiv forbindelse.

Relasjonsutvikling

Skape og utvikle langsiktige relasjoner som bygger på gjensidige fordeler for begge parter.

"Relationships are the currency of life."

Roles

Venn

Relasjoner Støtte

Livspartner

Relasjoner Parforhold

Forelder

Oppdragelse Relasjoner Familie Forelderskap

Skillsets

Leve i et sunt parforhold

Forholde seg til folk Relasjoner Lykke Parforhold

Health checks

Surveys

Livskvalitet Relasjoner Relasjonsutvikling Lykke Ulykkelighet Sosialt Ensomhet

Relasjoner Forelderskap Parforhold Relasjonsutvikling

Responsibilities