Category

Plattform use cases

Denne kategorien samler noen av de mange forskjellige innfallsvinklene og bruksområdene for Wecomplish-plattformen, artikulert som løsninger.

Hvert use case kan plasseres på et spekter, fra low level til high level.

Ansvarskartotek og kompetansekartotek er eksempeler på low level use cases.

Datadrevet ledelse er et eksempel på et high level use case.

Løsningene nedenfor er sortert fra low til high level.

For ledere med lavere lederbevissthet og mest praktisk lederforståelse vil low level use cases resonnere best (og high level use cases potensielt oppfattes flåsete og fremmede). For ledere med høyere lederbevissthet og mer teoretisk lederforståelse vil high level use cases resonnere best (og low level use cases potensielt oppfattes simplistiske og tillitsreduserende). 

Solutions

Role clarity Organizational clarity Delegation Plattform use cases

Competency management Organizational clarity Organizational resilience Plattform use cases

Support and accountability Role clarity Goal clarity Proactive leadership Plattform use cases

Operationalization Proactive leadership Plattform use cases

Management Organizational clarity Plattform use cases