Selvinteraksjon
Category

Selvledelse

Hvordan vi håndterer, veileder, fokuserer, støtter og utvikler oss selv.

Sub categories of this category:

Expand all

Mindset 1

A mindset is a set of beliefs that shape how you make sense of the world and yourself. It influences how you think, feel, and behave in any given situation.

Motstandsdyktighet 2

Evnen til å håndtere og komme raskt tilbake fra stress og katastrofer.

Selvhåndtering

Regulere egne følelser, tanker og adferd effektivt i forskjellige situasjoner.

Selvkontroll

Evnen til å kontrollere adferd for å unngå fristelser, nå langsiktige mål, utsette tilfredsstillelse og motstå uønsket adferd og trang.

Selvkontroll foregår hovedsaklig i hjernens prefrontale cortex, hjernens senter for planlegging, problemløsning og beslutningstagning. Mengden nerveforbindelser i den prefrontale cortexen gjør folk i stand til å planlegge, vurdere alternative handlinger, og ideelt sett unngå å gjøre ting de senere vil angre på, i stedet for umiddelbart å reagere på impulser når de oppstår.

Selvmotivasjon

Selvmotivasjon handler om å avdekke ditt "hvorfor" og samkjøre tilværelsen med formålet med din eksistens.

Selvregulering

Evnen til å regulere og mestre egne følelser og impulser.

Selvutvikling

Makse eget potensiale. Bli den beste versjonen av en selv.

Anatomies

Skillsets

Selvregulering

Følelser Avhengighet Livsmestring Forholde seg til folk Selvhåndtering Selvregulering Selvledelse Mental robusthet

Programs

Mental robusthet

Mental helse Mental robusthet Selvregulering Selvhåndtering Livsmestring Selvledelse

Health checks

Surveys