Selvopplevelse
Category

Selvoverskridelse

Selvoverskridelse refererer til prosessen med å gå utover ens individuelle selv eller ego for å oppnå en dypere forståelse av ens tilknytning til andre og en større eksistensiell virkelighet. Dette konseptet innebærer å bevege seg bort fra en begrenset selvinteresse til å omfavne en mer inkluderende og transpersonlig bevissthet, som kan føre til økt altruisme, personlig vekst og en følelse av å være sammenvevd med det større hele.