Samhandling
Category

Samkjøring

Skape effekt og endring raskere. Unngå frustrasjon og motarbeidelse.

Skillsets

Forventningsstyring

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Konfliktløsning/-mekling

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Bo sammen Ledelse Konflikthåndtering

Lytte

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Påvirke og overbevise

Kommunikasjon Samkjøring Adferdsendring Overbevise Ledelse

Samkjøre mennesker

Soft skills Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Ledelse Parforhold Tillit

Være tydelig

Kommunikasjon Ledelse Samkjøring Formidling

Utvise empati

Forholde seg til folk Soft skills Samkjøring Ledelse Ta vare på andre Godhet

Argumentere

Forholde seg til folk Samkjøring Adferdsendring Overbevise

Kommunisere problemorientert

Samkjøring Problemløsning Kommunikasjon Formidling

Kommunisere klart

Kommunikasjon Samkjøring Formidling

Health checks

Processes

Samkjøring Konflikthåndtering

Surveys

Responsibilities