Verdiskapning
Category

Skape muligheter

Skillsets

Utvikle personlig attraktivitet

Forholde seg til folk Skape muligheter Relasjonsutvikling Oppdragelse Attraktivitet

Bygge tillit

Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Ledelse Skape muligheter Tillit Adferdsendring

Skape oppmerksomhet

Relasjonsutvikling Skape muligheter Formidling

Utvikle relasjoner/vennskap

Relasjonsutvikling Etablere kontakt Skape muligheter