Selvinteraksjon
Category

Selvklarhet

Hvordan vi forstår og opplever oss selv.

Sub categories of this category:

Expand all

Selvforståelse 3

Forståelsen for hvordan en selv fungerer, opererer og passer inn.

Selvkunnskap er en persons evne til å kjenne seg selv, å oppdage styrker, kvaliteter, mangler og egne egenskaper.

What is there to know about a person?

Selvopplevelse 7

Hvordan vi føler om, oppfatter og relaterer oss til oss selv.

Akseptere seg selv som den en er, og være bevisst egen verdi. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.

Selvfølelse er en persons subjektive vurdering av verdien. Det er verdien du legger på deg selv basert på dine oppfattede egenskaper, og måten du føler deg, oppfører deg og forholder deg til andre avhenger av det.

Selvoverskridelse refererer til prosessen med å gå utover ens individuelle selv eller ego for å oppnå en dypere forståelse av ens tilknytning til andre og en større eksistensiell virkelighet. Dette konseptet innebærer å bevege seg bort fra en begrenset selvinteresse til å omfavne en mer inkluderende og transpersonlig bevissthet, som kan føre til økt altruisme, personlig vekst og en følelse av å være sammenvevd med det større hele.

Føle mer lykke og kjærlighet. Ta eierskap til egen historie og følelser slik at du kan ta gode valg. Når du elsker deg selv, vil du tro på at også andre kan elske deg.

Bli trygg på evnen til å vokse, gjøre gode vurderinger og ta riktige valg.