Markedsklarhet
Category

Markedstilnærming

Hvordan vil utforsker, tilnærmer oss og angriper markedet.

Sub categories of this category:

Expand all

Markedsanalyse

Analysere informasjon om markedsforholdene for å forstå markedets størrelse, trender, vekstpotensial, kundepreferanser, konkurranse, og andre relevante faktorer.

Markedsdiversifisering

Tilby eksisterende eller nye produkter i nye markeder eller segmenter.

Markedsmålretting

Gjøre en aktiv innsats for å rette seg mot, kommunisere med og aktivt forsøke å komme i kontakt med et segment.

Markedsundersøkelse

Samle analysere og tolke informasjon om markedet, dets forbrukere og konkurrenter.

Markedsutvidelse

Identifisere og utvikle nye markeder for eksisterende produkter eller tjenester.

Markedsvalidering 2

Teste og bekrefte at et produkt, tjeneste, eller en forretningsidé har et reelt markedspotensial ved å undersøke om det finnes en genuin etterspørsel etter det blant målgruppen.

Innhente tilbakemelding på i hvilken grad et verdiforslag resonnerer med målgruppen.

Hvordan målgruppen opplever verdien, utbyttet og impacten av våre løsninger.