Kommunikasjon
Category

Formidling

Kommunikasjon med det formål å overføre informasjon for forståelse eller vurdering.

Anatomies

Skillsets

Forståelse Kommunikasjon Formidling Tenkning Bevissthet Overbevise Adferdsendring Sinnsro Læring

Kommunikasjon Samkjøring Formidling

Samkjøring Problemløsning Kommunikasjon Formidling

Kommunikasjon Ledelse Samkjøring Formidling

Relasjonsutvikling Skape muligheter Formidling

Bevissthet Forståelse Kommunikasjon Formidling Selvforståelse Tenkning Adferdsendring Sinnsro