Skillsets

Mental helse Lykke Ledelse Godhet Takknemlighet

Innovere Relasjonsutvikling Selvutvikling Læring Lykke Forståelse

Mental helse Mindset Livsmestring Lykke Motstandsdyktighet Selvhåndtering Positivitet Mental robusthet Selvregulering

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Følelser Egenkjærlighet Lykke Kjærlighet Selvfølelse

Egenkjærlighet Lykke Selvfølelse Tro på seg selv

Følelser Lykke Selvregulering

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Produktivitet Selvutvikling Lykke Foundational skills Selvrealisering Self-accountability

Prestere Motstandsdyktighet Lykke Endringstoleranse Positivitet

Følelser Forelderskap Lykke Motstandsdyktighet Mental robusthet

Forholde seg til folk Relasjoner Lykke Parforhold

Mental helse Foundational skills Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv Mental robusthet Lykke Selvbilde

Leve livet Motivasjon Anerkjennelse og validering Takknemlighet Positivitet Lykke Selvfølelse Stemning Feiring

Følelsesmestring Mental robusthet Lykke

Helse og sunnhet Mental helse Trening Foundational skills Selvpleie Lykke

Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Negativ tenkning Lykke

Motstandsdyktighet Negativ tenkning Selvregulering Selvhåndtering Sinnsro Mental robusthet Følelsesmestring Lykke

Surveys

Livskvalitet Lykke Livsopplevelse

Livskvalitet Relasjoner Relasjonsutvikling Lykke Ulykkelighet Sosialt Ensomhet

Responsibilities