Selvopplevelse
Category

Selvfølelse

Akseptere seg selv som den en er, og være bevisst egen verdi. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.

Selvfølelse er en persons subjektive vurdering av verdien. Det er verdien du legger på deg selv basert på dine oppfattede egenskaper, og måten du føler deg, oppfører deg og forholder deg til andre avhenger av det.

Skillsets

Ikke ta/fordele skyld (klandre)

Avlæring Selvfølelse Foundational skills Forholde seg til folk Ledelse Tro på seg selv Godhet Selvregulering Negativ tenkning

Selvhevdelse (stå opp for seg selv)

Egenkjærlighet Self-care Self-awareness Selvfølelse

Være trygg på seg selv

Mental helse Foundational skills Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv Mental robusthet Lykke Selvbilde

Tro godt om seg selv

Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv

Være stolt av seg selv

Egenkjærlighet Lykke Selvfølelse Tro på seg selv

Respektere seg selv

Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv

Praktisere egenkjærlighet (self-love)

Følelser Egenkjærlighet Lykke Kjærlighet Selvfølelse

Feire/anerkjenne

Leve livet Motivasjon Anerkjennelse og validering Takknemlighet Positivitet Lykke Selvfølelse Stemning Feiring