Støtte
Category

Ta vare på andre

Skillsets

Fjerne folks hindre

Ledelse Ta vare på andre Motivasjon Bo sammen Hensynta mennesker Forståelse Adferdsendring Ta vare på seg selv

Trøste

Ta vare på andre Kjærlighet Støtte Godhet Selvregulering

Lytte

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Utvise empati

Forholde seg til folk Soft skills Samkjøring Ledelse Ta vare på andre Godhet