Forbedre livet
Category

Livskontroll

Ta og få kontroll over eget liv.

Skillsets

Si nei

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Organisere seg selv

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Forventningsstyring

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Unngå å utsette ting (prokrastinering)

Fokusere Ledelse Arbeid Livskontroll Prestere Selvkontroll Handlekraft Tillit

Livsdesign

Selvutvikling Livsmestring Livskontroll Self-accountability Livskvalitet

Håndtere ubehagelige følelser

Følelser Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Mental robusthet Livsmestring Livskontroll Følelsesmestring Fokusere

Profiles

Livsmestring Livskvalitet Livskontroll