Selvbehandling
Category

Grensesetting

Unngå overbelastning og utilstrekkelighet. Skap trygge, pålitelige, realistiske og forutsigbare rammer for omgivelsene.

Skillsets

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Ta vare på seg selv Mental robusthet Egenkjærlighet Grensesetting Ledelse

Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Finne tid Egenkjærlighet Grensesetting

Livsmestring Finne tid Fokusere Ledelse Organisere Tillit Grensesetting

Bevissthet Fokusere Organisere Grensesetting

Soft skills Beslutningstagning Finne tid Fokusere Ledelse Adferdsendring Grensesetting

Responsibilities